Pumpe løsninger:

Når løsningen er at installere endnu en pumpe og det kræver mere end bare pumpen - Unitstaal har vel afprøvede løsninger til fødevareindustrien. 

Eksempler:

Genbrug af kondensat:

Unitstaal's løsning består af en opsamlingsbeholder med tilhørende pumpe. Opsamlingsbeholderen installeres tæt på de aggregater, som anvender damp til opvarmning.

​Trykket fra den indkommende damp i  aggregaten eller varmeveksleren trykker kondensaten ind i beholderen.

Kondensaten lagres i beholderen. Pumpen starter og stopper på signal fra niveau målere og pumper den varme kondensat tilbage i kedelsystemet.


Genbrug af isvand

Løsningen består af en kunde tilpasset indsamlingssystem for  kølevand og fungerer iøvrigt som løsningen ovenfor. Vandet kan genbruges i kølesystemet eller til CIP formål.  

Kapaciteten for standardløsningen er 6.400 l/h.